News Notices

ब्यूटीसियन कोर्षमा नया भर्ना खुल्यो !!!

By | 2022-03-25T06:14:28+00:00 September 16th, 2019|News Notices|

ब्यूटीसियन सिकीसकेका, सिक्दै गरेका र नया सिक्नेहरुको लागि अत्यन्तै उपयोगी नयाँ कोर्सहरु सुरु भइरहेका छन् : Makeup Artist (मेकअप आर्टिस्ट ) - १ महीना Self Make up - १५ दिन Nail Art technician - ३ महीना Microblading -१५ दिन Hair Chemical - १५ दिन Latest Hair style Special - १ महीना Uk, USA, Canada, Europe,